Reference

Naši zákazníci: CTP invest s.r.o Brno, Prointeriér s.r.o. Brno, Praha, MSC Vertribes s.r.o. Blansko, Renault Oppotunity s.r.o. Brno, Gardentech Brno, Státní úřad inspekce práce Ostrava, pojišťovna Generali Brno a Ostrava, Aqua Procon s.r.o. Brno, Spedos s.r.o., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Luxos s.r.o. Brno, Hyundai Mobis Mošnov, Harfa sport Praha.

Mytí solárních kolektorů: Rybníček u Vyškova, Kameničná u Žamberku